Adaletin olmadığı organizasyonlar çalışanlarını kaybetmekle karşı karşıya!

Adaletin olmadığı organizasyonlar çalışanlarını kaybetmekle karşı karşıya!

Great Place To Work®’ün çalışan deneyimi anketlerinden elde ettiği verilere göre adil iş ortamında çalışanların işi bırakma olasılığı yüzde 27 daha az.

 

Hayatımıza giren hibrit ve uzaktan çalışma iş modelleri, işlerin tek bir merkezden yürütüldüğü kurum kültürlerinin de giderek azalmasına neden oldu. Yeni düzene uygun kurum kültürü oluşturmak her zamankinden daha zor. Ancak Organizasyonların bu yeni çalışma modelinde zorlandığı en önemli konulardan biri olan Adalet yaklaşımı, Great Place To Work® sertifikalı şirketleri tanımlayan “mükemmel iş yeri kültürü”nün temel özelliklerinden biri. Yeni iş modelinde yöneticilerin adalet konusundaki rolü bugünlerde daha çok dile getiriliyor olsa Harika bir iş yeri deneyimi oluşturma konusundaki rolü her zaman önemliydi. Kurum kültürü ve çalışan deneyimi konusunda 30 yıllık deneyime sahip Great Place To Work®’ün araştırmaları herkes için harika bir iş yeri deneyimi oluşturmada yöneticilerin adaleti zedeleyen kayırmacı tutumlarını değiştirmeleri gerektiğini gösteriyor.

 

Adil çalışma ortamı, yüzde 26 daha iyi performans sağlıyor!

Great Place To Work®’ün organizasyonlardaki güven kültürünü ölçümlediği metodolojisinin de temelinde adaleti ve yüksek güvene dayalı kurum kültürünü ölçmek yatıyor. Çalışan deneyimi anketi sonuçlarına göre çalışanların yüzde 82’si, çalışma ortamlarının adaletsiz olduğunu belirtiyor. Buna karşılık adil ortamlarda görev yapan çalışanlar, adaletsiz ortamlara kıyasla yüzde 26 daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca veriler, adil bir işyeri deneyimi yaşayan çalışanların işi bırakma olasılığının yüzde 27 daha az olduğunu da gösteriyor.

 

Adaletin sağlanamadığı organizasyonlarda çalışanları elde tutma ve tükenmişlik gibi sorunlarla karşılaşmak olası. Hak ettiği ücreti alamadığını, organizasyonun bir parçası olarak görülmediği veya kendisine değer verilmediğini hisseden çalışanlar, farklı iş fırsatlarını değerlendirmeye başlıyorlar. İşi bırakmasalar bile “sessiz istifa” hareketine dahil olabiliyorlar.

 

Adalet hissinin temelinde görünürlük, yani TAKDİR, büyük öneme sahip!

Adalet konusu, çalışanların gündeminde sürekli var olan bir meseleyken hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin değiştirdiği tek şey, adaletsizliğin hangi şekillerde ortaya çıkabileceği. Çalışanların organizasyonla irtibatı yöneticileriyle olan iletişimleri üzerinden sağlandığından çalışanlar, daha büyük bir grubun değerli bir üyesi olarak görülüp görülmediklerini ve kendilerine o şekilde davranılıp davranılmadığı değerlendirmek için yöneticileriyle olan iletişimlerine dikkat ediyorlar. Çalışanların yöneticileriyle olan günlük iletişimlerinde kapsayıcılık ve adalet duygusunun her gün karşı tarafa aktarılması açısından yöneticilerin omuzlarına daha fazla sorumluluk yüklüyor. Hibrit bir modelde çalışırken aynı fırsatlara sahip olacak mıyım; maaşım, enflasyon ve küresel krizlere paralel olarak düzenlenecek mi; işyeri tüm çalışanlara, yaş, cinsiyet, yönetim seviyesi gibi farklılıklara bakılmaksızın herkese adil davranıyor mu gibi işyerindeki adaleti sorgulayan sorular, çalışanlarla olan iletişimi daha da önemli kılıyor.

 

Hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin geleneksel şirket yapısını yerinden edeceği düşünülse de, pek çok açıdan hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin daha kapsayıcı ve eşitlikçi çalışma ortamları oluşturma konusunda fırsatlar sunduğu da bir gerçek. Ancak bu fırsatı iyi değerlendirebilmenin yolu iletişim ve takdirden geçiyor. Takdirin temelindeyse görünürlük ve fark edilme yatıyor. Yüz yüze görüşme imkanı bulamayan çalışanlar, kariyerlerinde nasıl ilerleyebileceklerinden endişe ediyor veya organizasyona olan katkılarının görülmediğini düşünüyor. Yöneticilerin uzaktan çalışan herkesin düşüncelerini dikkate alması, hiç kimseyi dışlamaması ve tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlama konusunda artık daha titiz davranması gerekiyor. Bu nedenle yöneticiler bilinçli ve sistemli davranarak sırayla bütün çalışanlarla konuşmalı. Bunu göz ardı etmek hem çalışanların hem de ekiplerin verimliliğine negatif yönde etki oluşturuyor.

 

Great Place to Work® Sertifikasyonu yolculuğu neden önemli?

Great Place To Work® Sertifikasyon programı, çalışanların işyerlerindeki mevcut deneyimine odaklanan Trust Index™ çalışan deneyimi anketi ile organizasyonların çalışanlarının sesini dinlemelerini sağlayan yüksek standarda sahip bir ölçümleme ve analiz imkanı sunuyor. Organizasyonlar, çalışanlarından aldıkları geri bildirim ile işyerlerini herkes için harika bir işyeri haline getirmelerini sağlayan aksiyona dönüştürülebilir verilere ulaşmanın yanı sıra global standartta harika bir iş yeri olarak kendilerini konumlandırmalarını ve parlak yetenekli çalışanlar için güçlü bir çekim alanı oluşturmalarını sağlıyor.

-Bulten360-

Şurada paylaş:

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir