Ericsson’dan Sürdürülebilirlik Raporu:  2040 Yılına Kadar Net Sıfır’a Ulaşmayı Hedefliyor

Ericsson’dan Sürdürülebilirlik Raporu:  2040 Yılına Kadar Net Sıfır’a Ulaşmayı Hedefliyor

Geçtiğimiz yıla yönelik sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştiren Ericsson, yeni hedeflerini duyurdu. Şirket, önümüzdeki dönemde özellikle enerji performansına odaklanırken 2040 yılına kadar değer zinciri genelinde Net Sıfır standardına ulaşma hedefinin altını çiziyor.

Ericsson, yaşam standartlarını iyileştirmek, iş yapma şekillerini yeniden tanımlamak ve sürdürülebilir geleceğe öncülük etmek için 2021 yılında yeni bir vizyon ortaya koydu. Sürdürülebilirlik alanında öncülüğünü uzun yıllardır koruyan şirket, bu vizyonunu Bilişim Teknolojileri ekosistemi genelinde ve ötesinde uygulamayı hedefliyor. Şirketin bu odağı, sorumlu ticaret, çevresel sürdürülebilirlik ve dijital katılım alanlarında Ericsson’ın 2021 yılındaki performansını vurgulayan en son Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Raporu’na da yansıyor.

Ericsson Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı Heather Johnson, “Sürdürülebilirlik odaklı çözümlerimiz, iş ortaklıklarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımız nezdinde gerçekten büyük etki yaratıyor. Aynı zamanda sektörler genelinde emisyonların azaltılmasını sağlayarak, enerji açısından daha verimli şebekeler oluşturuyor ve dijital bölünmeyi azaltarak topluma değer katıyor. 2021 yılında sürdürülebilirlik hedeflerimizde önemli ilerlemeler kaydettik ve şimdi gelecek için daha da iddialı hedefler koyuyoruz” dedi.

Ericsson’ın geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik kapsamında hayata geçirdiği çalışmalar ise şöyle oldu:

Net Sıfır: Geçtiğimiz yıl değer zinciri genelinde 2040 yılına kadar Net Sıfır’a ulaşmak için uzun vadeli bir hedef belirleyen Ericsson, bu hedefine ulaşmak için Paris Anlaşması ile belirlenen 1,5 °C iklim hedefleriyle uyumlu bir şekilde çalışacak. İlk önemli kilometre taşı, şirketin 2030 yılına kadar kendi faaliyetlerinde Net Sıfır’a ulaşması ve yine 2030 yılına kadar portföyünde ve tedarik zinciri genelindeki emisyonları yüzde 50 oranına kadar azaltmak olacak.

Enerji performansı: Ericsson, müşteri beklentilerini karşılamak ve telekom sektörünün net sıfıra ulaşmasına yardımcı olmak adına operatör şebekelerinin veri trafiğinde beklenen büyümeyi ele aldı. Mümkün olduğunca az enerji kullanmalarını sağlayan ve hem mevcut hem de gelecekteki 5G şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi çözümler geliştirdi. 2021 yılında tanıtılan Ericsson Radio System çözümlerinde eski portföye kıyasla yüzde 36 oranında enerji tasarrufu sağlayan Ericsson, onaylanmış Bilim Temelli Hedefi’ni planlanandan bir yıl önce yüzde 35 oranında aştı. Ericsson, geçtiğimiz yıl aynı zamanda önceki nesle göre yüzde 10 daha fazla enerji verimliliğine sahip bir dizi ultra hafif Massive MIMO çözümünü de piyasaya sundu.      

Dijital katılım: Dijital bölünme, yaklaşık 2,9 milyar insanın hala çevrimdışı olduğu küresel ekonomik kalkınmada kilit bir zorluk olmaya devam ediyor. Ericsson, iş ortakları ve müşterilerinin katkılarıyla yenilikçi teknolojiler ve hizmetlerle toplumları birbirine bağlamak ve yaşamları iyileştirmek için yeni yollara öncülük ediyor. 2021 yılında GIGA girişimi aracılığıyla UNICEF ile iş ortaklığını sürdüren şirket okulların internet bağlantı haritasının çıkarılmasına yardımcı olmak için 2023 yılının sonuna kadar 35 ülke genelinde okulların internet bağlantısını değerlendirmeyi sürdürecek. Ericsson ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yürütülen EDISON Alliance 1 Milyar Yaşam Mücadelesi kapsamında dijital öğrenme ve beceri geliştirme programlarına erişim sağlayarak 2025 yılına kadar bir milyon çocuk ve genci olumlu yönde etkileme taahhüdünde bulundu. 

Kurumsal sorumluluk: Ericsson, 2021 yılında da çalışanların ruh sağlığına ve kolayca erişilemeyen yerlerde aşılara erişimine odaklanmayı içeren güçlü bir COVID -19 müdahalesi de dahil olmak üzere sağlık, güvenlik ve esenlik konularına odaklanmaya devam etti. Son yıllardaki düşüş eğiliminin aksine, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla işle ilgili ölümlerde artış yaşandı. Şirket, bu durumun kabul edilemez olduğunu açıklayarak sıfır ölüm ve kayıp iş günü hedefi olan Sıfır Hedefi’ne her zamankinden daha fazla önem vermeye başladı. Ericsson, aynı zamanda hem şirketin etik ilkelerini hem de değer zincirindeki sorumluluk beklentilerini tanımlayan yenilenmiş İş Etiği Kurallarını başlattı. Şirket, 5G’nin insan hakları etkisi hakkında bir rapor yayınlamanın yanı sıra dört temel değerinden biri olarak bütünlüğü de ekledi.

Ericsson’ın yıllık raporunun bir parçası olarak yayınlanan Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Raporu, GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Raporlama Çerçevesi Yol Gösterici İlkelerine uygun olarak hazırlanıyor. 2021 Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Raporundan önemli noktalarına buradan ulaşabilirsiniz.

-Bulten360-

Şurada paylaş:

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir