Gizlilik İlkesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AYDINLATMA METNİ

 1. TANIMLAR

Bulten360 : Ecomedya Reklam Hizmetleri

www.bulten360.com : İnternet Sitesi.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgün iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Veri Sorumlusu(“Bulten360”) : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu.

 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bulten360 olarak; sahibi olduğumuz İnternet Sitesi, mobil uygulamalar, dijital platformlar üzerinden sağlamış olduğumuz hizmetler kapsamında, hizmetlerden faydalanan kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak şirketimiz ile ilgili tüm şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni’nin amacı; Bulten360’ın sahibi olduğu İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar üzerinden ve Bulten360’ın ticari faaliyeti kapsamında sair yollar ile elde edilen kişisel verilerin; nasıl toplandığı, hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerin yok edilmesi, silinmesi ve anonimleştirilmesi ve ilgili kişilerin KVK Kanunu kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara/üyelere, çalışanlara, iştirakçilere, tedarikçilere ve herhangi bir şekilde işbirliği yapılan kişilere dair işlenen tüm kişisel veriler işbu İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni kapsamındadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER

İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek için üye olmak zorunlu değildir. Ancak bazı hizmetlerden yararlanabilmek için üye olmak gerekir. Bu nedenle üye olmadan önce http://uyeler.bulten360.com/yardim/sozlesme.htm linki üzerinde yayınlanan Bulten360 Üyelik Sözleşmesi’ni incelemeniz gerektiğini belirtiriz. Kişisel veriler, KVK Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar dahilinde işlenebilir. Bulten360 kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru menfaatlerle, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekte ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIM AMACI

İnternet Sitesi’ni görüntülemek ve ziyaret etmek için kişisel verilerin paylaşılması zorunlu değildir. Ancak İnternet Sitesi üzerinde kullanıcıların hizmetine sunulan bazı servislerimizden ve ileride sunulacak bazı hizmetlerden yararlanmak ve faydalanmak için bazı kişisel verilerin sağlanması talep edilir. Kullanıcılara ait kişisel veriler İnternet Sitesi, mobil uygulamalar, üyelik formları, başvuru formları, sosyal ağ bağlantıları, müşteri hizmetleri işlemleri, bankacılık işlemleri, elektronik postalar, iş başvuruları, 3. Şahıslar ile yapılan işbirlikleri, ticari elektronik iletiler vasıtasıyla ve benzer uygulamalar üzerinden ancak bunlarla sınırlı olmayarak ticari faaliyet kapsamında toplanmakta ve amacına uygun olarak KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılmaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği Bulten360 tarafından kontrol edilmemektedir ve bu bilgilerin sorumluluğu kullanıcılara aittir. Bulten360, üyelerine/kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak, kullanıcıların sorularına cevap vermek, üyelik hesabı oluşturmak, ticari elektronik ileti göndermek, kullanıcıların vermiş olduğu kişisel veriler üzerinde çalışmalar yaparak pazarlama, iletişim ve reklam çalışmaları yapmak, pazarlama ve reklam stratejileri geliştirmek, pazar araştırmaları yapmak, veri tabanları oluşturmak ve kullanıcıların sosyal medya hesapları ve diğer internet siteleri ile bağlantısını sağlamak amacıyla üyelik aşamasında ve/veya internet sitesini kullanırken kullanıcılardan bazı kişisel bilgilerin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) verilmesini talep etmekte ve kişisel verilerinizi bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

Bulten360 tarafından İnternet Sitesi üzerinde ve mobil uygulamalar üzerinde sağlanan bazı hizmetlerden yararlanmak üyelik gerektirmektedir. Üyelik aşamasında; isim, soy isim, elektronik posta adresi, telefon, adres, cinsiyet, burç vs. bilgilerinizi paylaşmaktasınız. Internet Sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden sağlanan hizmetlere, sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla üye olabilir ve söz konusu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Sosyal medya ağları üzerinden Internet Sitesi’ne ve mobil uygulamalara erişmeniz durumunda, kişisel verilerinizi işlemek için Bulten360’a yetki vermiş olursunuz. Ayrıca kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veriler (örn: konum bilgisi ve cihaz bilgisi gibi) toplanabilir. Internet Sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinde yapmış olduğunuz yorumlar, sohbetler, beğenme, fotoğraf ve içerik paylaşımı gibi paylaşımlar, kamuya ifşa edilmiş sayılır ve açık rızanız olmadan reklam çalışmalarında ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir. Bu bilgilerin 3. Şahıslar tarafından kullanılmasından Bulten360 sorumlu değildir.

Sunduğumuz ücretli hizmetlerin satın alınması, aboneliklerin yenilenmesi/uzatılması için sizden faturanın düzenleneceği kişiye ait fatura bilgileri, iletişim bilgileri, kredi kartı bilgileri talep edilmektedir. Kredi Kart CVV kodu PCI DSS kurallarına aykırı olduğu için saklanmamaktadır. Mobil ödemler için GSM numarasına ihtiyaç vardır. Bu şekilde yapılacak ödemelerde paylaşmış olduğunuz GSM numaranız ödeme kanalı 3. Şahıslar ile paylaşılır.

Bulten360 tarafından düzenlenen; kampanyalara, yarışmalara, anketlere vs katılmak için, Bulten360 ve/veya bu konuda yetkilendirilen 3. kişiler tarafından kişisel verileriniz talep edilebilir. Kampanyalara, anketlere ve yarışmalara katılmadan önce katılım koşullarını ayrıntılı olarak incelemenizi ve bu doğrultuda kişisel verilerinizi paylaşmanız gerektiğini belirtiriz. Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler kampanyaların, anketlerin, yarışmaların vs. düzenlenmesi amacıyla işlenir, kullanılır ve 3. kişilere aktarılabilir. Bulten360 tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmak amacıyla sizden talep edilen kişisel veriler, İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metninde belirlenen koşullar dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamaktadır.

Bulten360 Üyelik sistemi içinde GSM numaralarını onaylatarak şifre sıfırlama imkânı sağlanmaktadır. Bu vesileyle şifre sıfırlama isteği yapan kullanıcılara geçici şifreleri kısa mesaj aracılığıyla 3. kişiler üzerinden iletilmektedir.

Kişisel bilgiler, IP bilgileri, trafik bilgileri vs bilgiler Bulten360’ın yasalardan kaynaklanan yükümlülükleri kapsamında, resmi makamlarca mevzuata uygun olarak yapılan talepler doğrultusunda resmi makamlara açıklanabilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Diğer kanunlarda yer alan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Bulten360 tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ayrıca, Bulten360 Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik hükümlerinden kaynaklanacak herhangi bir uyuşmazlıkta savunma hakkını kullanabilmek amacıyla ilgili mevzuat kapsamında belirlenen zaman aşımı süresi ile sınırlı olarak kişisel verileri saklayabilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bulten360, kişisel verileri KVK Kanunu’na uygun olarak ticari faaliyeti kapsamında, kullanım amacına uygun olarak yurt içinde ya da yurt dışında bulunan özel ve tüzel kişilere aktarabilir. Kişisel veriler, KVK Kanunu’nda belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz. Kişisel veriler; Bulten360’ın faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet satın aldığı ve/veya işbirliği yaptığı yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, tedarikçilere, İş ortaklarına, bankalara ve mevzuat kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlara KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak idari ve teknik her türlü tedbirin alınması koşuluyla aktarılabilir.

 1. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Bulten360, internet sitesinin veri tabanında kayıtlı olan ve ticari faaliyeti kapsamında elde ettiği kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için gerekli idari ve teknik her türlü tedbiri almakla yükümlü veri sorumlusudur. Bulten360’a ait iletişim bilgilerine ve internet sitesi sorumlularına ilişkin bilgilere ana sayfada yer alan ‘İletişim’ bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • KVK Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararlarının giderilmesini talep etme.

İlgili kişi, KVK Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Cad. Dalgıç Sok. No:11 Seyrantepe/İSTANBUL 34418 adresine göndererek veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Bulten360’a iletebilir. Bulten360, talep sahibinden bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla bilgi ve belge talep edebilir.

Bulten360, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bulten360 talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Cevabını da ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Bulten360 tarafından gereği yerine getirilir.

 1. ÇEREZLER

Diğer birçok web sitesi gibi Bulten360’da “çerezler”den faydalanmaktadır. Çerezler, bir web sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüs göndermede kullanılamaz.

Çerezler olmadan internet sitesini her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitesinin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

 1. TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Bulten360 sistemlerinde toplanan bu bilgiler, ayrıca Bulten360 ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olmanız amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye belirleme çalışmalarında Bulten360 bünyesinde kullanılmaktadır. Üye, Bulten360’a vermiş olduğu e-posta adresine Bulten360 ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Bulten360 tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul eder. Bulten360 tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyorsanız, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan E-bültenden çıkma butonunu tıklayanız. E-bülten listesinden herhangi bir zamanda çıkmak istiyorsanız, bülten kayıt sonrasında size mail olarak gönderilin bültenden çıkış linkine veya gönderilen herhangi bir ticari elektronik iletide yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz.

 1. LİNK VERİLEN DİĞER İNTERNET SİTELERİ

Bulten360, bağlantı sağladığı başkasına ait içeriklerden sorumlu değildir. İnternet sitesi üzerinde kullanıcıların diğer web sitelerine bağlanmalarını sağlamak amacıyla sosyal medya marka ve logoları ile diğer sitelerin URL adresleri paylaşılmaktadır. Kullanıcıların internet sitesi üzerinden sosyal medya sitelerine ve diğer sitelere bağlanması İşbu Politika kapsamında değildir.

 1. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Bulten360; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bulten360, kendi sistemleri üzerinde KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin işlenip işlenmediğini tespit etmek amacıyla zaman zaman teknik personeli vasıtasıyla sistemleri üzerinde denetimleri yapmakta veya üçüncü şahıslara yaptırmaktadır.

 1. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEME

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni, KVK Kanunu kapsamındaki kapsamında hazırlanmış ve yayınlandığı anda yürürlüğe girmiştir. Bulten360, yürürlükteki mevzuatta yapılacak değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Yapılacak güncellemeleri www.bulten360.com/gizlilik-ilkesi Linki üzerinde her zaman takip edebilirsiniz.